LES KATAS KYOKUSHINKAI

Cliquez sur les liens pour accéder aux vidéos

Taikyoku sono ichi

Taikyoku sono ni

Taikyoku sono san

Taikyoku sono ichi ura

Taikyoku sono ni ura

Taikyoku sono san ura

Sokugi taikyoku sono ichi

Sokugi taikyoku sono ni

Sokugi taikyoku sono san

Pinan sono ichi

Pinan sono ni

Pinan sono san

Pinan sono go

Pinan sono ichi ura

Pinan sono ni ura

Pinan sono san ura

Pinan sono go ura

Pinan sono Yon

Pinan Sono Yon Ura

Bassai Dai

Tsuki no kata

Gekisai dai

Saiha

Yantsu

Sanchin (kata respiratoire)

Tensho (kata respiratoire)

Seienchin

Garyu

Seipai

Sushiho